www.casaeva.com

Viktig information för köparen!

Betalning reservation, handpenning och signering av optionskontrakt (köpekontrakt) samt signering av ny lagfart.

När casaeva.com, köparen och säljaren är överens om pris samt konditionerna för köpet är det dags att betala en reservation. Detta är viktigt då fastigheten tas bort från marknaden och reserveras endast för köparen. Det är fritt att komma överens om reservationens storlek men oftast varierar den mellan 1.000 och 6.000 euros beroende på priset av fastigheten. Reservationskvittot eller kontraktet utfärdar köparens advokat och reservationen betalas till advokatens klientkonto.

Advokaten skall nu utföra en juridisk inspektion av fastigheten.

Ca två veckor senare är det dags att betala handpenning, oftast 10% av priset på fastigheten (minus reservationsbetalningen), i samband med betalningen så undertecknas optionskontraktet (köpekontraktet) som utfärdas av köparens advokat i samråd med casaeva.com och säljaren. Kontraktet innehåller exakt pris för fastigheten, datum för överlåtelse samt övriga villkor för köpet. Handpenningen betalas till advokatens klientkonto.

När överlåtelsen (tillträde) skall ske (normalt inom 4 veckor efter köparen betalat handpenning) är det dags att gå till notarien (Notarius Publicus) för att signera den nya lagfarten (eskrituran) och betala resterande upp till fastighetens totala pris. När lagfarten är underskriven så får köparen nycklar samt full besittningsrätt.
Samma dag får köparen ett dokument, kallas copia simple, som visar att köparen nu är enligt spansk lag ny ägare av fastigheten. Detta dokument skall nu presenteras till fastighetsregistret, detta görs normalt av köparens advokat. Där registreras fastigheten i köparens namn, vilket i vissa fall kan ta upp till sex månader. Men det är viktigt att påpeka att köparen är ägare med full besittningsrätt från den dagen som lagfarten skrevs under hos notarien.

Under tiden så ändras kontrakten gällande bla vatten, el och fastighetsskatt så att de automatiskt dras ifrån köparens spanska bankkonto. Normalt görs det av köparens advokat.

Skatter och avgifter i samband med köp:

> Avgift för ny lagfart: 8%* (se nedan) av fastighetens värde i lagfarten.
> Stämpelavgifter, fastighetsregister:350 till 1.000 €.
> Notarieavgift: 500 € - 1.500 € beroende på fastighetens pris.
> Advokatarvode: 1 - 1,5% + moms (21%) av köpeskillingen.
> Kostnader för ändring av kontrakt för el och vatten samt uppdatering av installationerna, tex proppskåp (säkrings installation).
>> Totalkostnad: Tumregel, räkna med ca 12% av köpeskillingen.

*Avgifterna för ny lagfart ändrades i januari 2012. Följande gäller.
1-400.000 euros, avgift 8% av lagfartsvärdet
400.000-700.000 euros 9% --------"--------
Över 700.000 euros 10% ----------"--------